darovanie.sk
0 

Následovné stránky sú venované internému programu Darcovstvo pohlavných buniek (oocyty a spermie) v centre asistovanej reprodukcie Iscare, a.s., platné ako pre slovenských pacientov, tak pre zahraničných, vrátane medicínskych, finančných a organizačných aspektov tejto problematiky.

Potreba interných smerníc pre darcovstvo oocytov vznikla z nedostačujúcej slovenskej legislatívy a iných predpisov, ako i množstva nejasností okolo danej problematiky.

Vychádzajúc z týchto nejasností sa centrum asistovanej reprodukcie Iscare, a.s., snaží čo najviac dodržiavať postupy a etiku odporúčanú a praktizovanú v iných krajinách. Nasledovné smernice boli základom pre tvorbu interných smerníc Iscare, a.s:


Program darovania oocytov centra asistovanej reprodukcie tvorí niekoľko princípov, ktoré poskytujú prijímajúcim párom možnosť získať vajíčka so všetkými šancami úspešnej liečby, ako aj zabezpečiť rámec etických, právnych a medicínskych aspektov liečby.

V našom prípade znamená, že darkyňa, rovnako ako aj prijímajúci pár zaradený do programu darcovstva oocytov sú navzájom anonymní, čo znamená, že ani pár prijímajúci oocyty, ani darkyňa oocytov sa nedozvedia vzájomnú identitu.

Všetky informácie týkajúce sa páru podstupujúceho program darovanie oocytov ostávajú v prísnej diskrétnosti, čo platí rovnako aj pre všetky ich liečebné procedúry a ich výsledky.

Všetky práva vyhradené | Web stránky vytvorené spoločnosťou M7, s.r.o.